Apple vyvíjí terahertzový radiační senzor pro neinvazivní monitorování glukózy

Řada nových patentových přihlášek podporuje nedávná tvrzení, že Apple představí schopnost budoucích Apple Watch sledovat glukózu pomocí terahertzového elektromagnetického záření bez nutnosti odběru krve.

Nedávné zprávy tvrdí, že nadcházející „Apple Watch Series 7“ bude mít schopnost monitorovat glukózu a určovat hladinu cukru v krvi – bez obvyklé potřeby fyzicky odebírat krev pacientovi.

Jedná se o technologii, které se věnuje velmi mnoho lékařských společností, a společnost Apple ji již několik let zkoumala . Nyní však byla odhalena řada čtyř souvisejících nových patentových přihlášek, které společně ukazují nejnovější návrh společnosti Apple pro takový systém v Apple Watch.

Systémy využívající absorpční spektroskopii

Žádný ze čtyř nezmínil slovo glukóza ani slova „krevní cukr“. Všichni však navrhují systémy využívající absorpční spektroskopii, což je to, co všechny neinvazivní návrhy systémů používají pro monitorování glukózy.

„Terahertzova spektroskopie a zobrazování v dynamických prostředích s vylepšením výkonu pomocí senzorů okolního prostředí,“ je hlavní nová patentová přihláška, přičemž další tři jsou související varianty. Všechny čtyři jsou připisováni hlavně stejnému týmu vynálezců a všechny se zabývají používáním elektromagnetické vlny jako součásti systému.

Předchozí návrhy viděly různé implementace využívající světlo k detekci „plynu, zdraví / kvality kapalných nebo pevných materiálů“, ale Apple zde tvrdí, že existují omezení. Kromě obav o přesnost existuje také problém s odběrem energie u malých zařízení, jako jsou hodinky.

„Například integrace senzoru plynu do elektronického zařízení vyžaduje otvor umožňující proudění vzduchu na senzor plynu, aby bylo možné plyn detekovat,“ říká Apple. „Otvor může snížit odpor vody vůči zařízení. Také může být omezena velikost otvoru kvůli kompromisu mezi tvarovým faktorem a schopností detekce plynu.“

Navíc to Apple potřebuje k detekci více než plynu, ale také nemá dostatek místa v Apple Watch pro přidání mnoha různých senzorů. „Integrace více senzorů do spotřebního elektronického zařízení pro detekci plynů, kapalných a pevných materiálů by zvýšila velikost a náklady spotřebního elektronického zařízení,“ uvádí.

A konečně, Apple říká, že mnoho dnešních senzorů „má vysokou spotřebu proudu v nečinnosti, aby si udrželo vlastnosti senzoru“. Například některé mají „topné prvky, které se používají k udržení určité teploty senzoru po celou dobu.“

Detail z patentu ukazující jeden systém absorpční spektroskopie

Předchozími návrhy byly optické systémy, které procházejí světlem se známými vlastnostmi skrz vzorek, jako je kůže uživatele. Když je světlo znovu detekováno, bude změněno tím, čím prochází, s některými vlnovými délkami absorbovanými tělem.

Zdá se, že nový návrh společnosti Apple funguje stejným způsobem, až na to, že využívá terahertzové elektromagnetické záření. V podstatě by Apple Watch bylo zařízení pro rádiovou spektroskopii, které pracuje na velmi krátkou vzdálenost.

„Vysílač elektronického zařízení vydává elektromagnetické vlnění (EM) ve frekvenčním pásmu terahertzů (THz) do dynamického prostředí,“ uvádí patentová přihláška. „Přijímač elektronického zařízení přijímá odraženou EM vlnu z okolí.“

„Je stanovena spektrální odezva odražené EM vlny, která zahrnuje absorpční spektra, která svědčí o přenosovém médiu v prostředí,“ pokračuje. „Absorpční spektra jsou srovnávána se známými absorpčními spektry cílových přenosových médií.“

Stejně jako Apple namísto Apple Watch opakovaně odkazuje na „elektronické zařízení“, rozšiřuje také oblast působnosti svého návrhu. Zatímco absorpční spektroskopie je způsob, jakým by se provádělo neinvazivní monitorování glukózy, Apple tvrdí, že tento návrh souvisí také s celkovým monitorováním zdraví, jako je detekce rakoviny kůže a dalších kožních poruch. “

Pokud návrh společnosti Apple funguje, znamená to, že monitorování glukózy lze provést jako neinvazivní postup. Znamená to však také, že Apple Watch mohou průběžně sledovat úrovně a upozorňovat uživatele na významné změny.

To by nebylo tak přesné jako například monitorování nemocnice, ale poskytlo by to stejný druh průběžných informací, které se ukázaly jako užitečné při sledování srdeční frekvence.

Terahertzová generace RF a přesné snímání je však stále relativně nová technologie. Není jasné, kde je Apple ve vývoji miniaturizovaných komponent, pokud vůbec zahájil skutečnou fyzickou práci nad rámec výzkumu konceptu.

Terahertzové zobrazování a snímání není ionizujícím zářením kvůli nízkým zapojeným energiím. Očekává se, že jakýkoli dopad na tkáň bude mít pouze tepelný účinek – podobný stávajícím vysokofrekvenčním emisím v mobilních telefonech a podobně. Tato technologie má širší uplatnění v lékařských obrazech, lze ji teoreticky použít při přenosu dat a při zobrazování zabezpečení.

Předchozí článek

Analytik říká, že Apple může být největší hrozbou Tesly

Následující článek

Zuckerberg chce společnosti Apple „způsobit bolest“ kvůli změnám v soukromí

Související články

AirPlay: funkce nového iOS 4.2, kterou si rozhodně zamilujete!

Včerejší update iOS na verzi 4.2.1 přinesl kromě již zmíněného hledání ztraceného iPhone také další vychytávky, které by vám neměli uniknout. Osobně jsem se zamiloval do funkce pojmenované AirPlay, která, jak již její název napovídá, umožňuje pouštět multimédia bezdrátově. Podívejte se na video, které jasně demonstruje sílu AirPlay a přečtěte si naše zkušenosti s touto zajímavou vychytávkou.