Výzkum chytrých prstenů Applu se vztahuje i na jejich příslušenství

Apple pokračuje ve výzkumu jemných detailů toho, jak chytrý by mohl být Smart Ring a jak by se dal využít pro Apple AR. Apple rozhodně miluje AR a bude se mu snažit dát prsten. Dříve Apple mezi svými mnoha patentovými přihláškami podal dvě konkrétní, které se ve skutečnosti týkaly chytrých prstenů a toho, jak by mohly být vyrobeny.

Co o prstenech Applu víme?

Jedna z nich, „Počítačové systémy s prstovými zařízeními“, byla nedávno udělena – a je také velmi jemně odlišná. “Deployment systems for computer system finger devices” je o praktičnosti toho, jak by takový prsten mohl fungovat a mohl by být vyroben.

Apple v prvním z těchto dvou udělených patentů uvádí, že je v pořádku, když jsou běžné počítače „ovládány pomocí počítačových myší a dalšího vstupního příslušenství“. Zatímco s prostředím AR a VR je to o něco těžší.

„V systémech virtuální reality lze k ovládání virtuálních objektů použít rukavice s vynucenou zpětnou vazbou,“ uvádí patent. “Zařízení, jako jsou tato, nemusí být pro uživatele pohodlná, mohou být těžkopádná nebo nepohodlná nebo mohou poskytovat nedostatečnou zpětnou vazbu.”

V důsledku toho 20 patentovaných vynálezců navrhuje „pouzdro pro prstové zařízení“, které by mohlo zahrnovat senzory „snímače síly, ultrazvukové senzory, inerciální měřicí jednotky, optické senzory a další součásti“.

„Když si uživatel prohlíží virtuální obsah… prstová zařízení mohou být použita ke shromažďování prstových vstupů,“ pokračuje. Takže pokud je před uživatelem virtuální klávesnice AR a uživatel provádí pohyby při psaní prsteníčkem, systém by mohl předpokládat, že chtěl psát – a extrapolovat alespoň část pohybu.

Příklady Applu jsou však zásadnější. „Například virtuální objekt odpovídající pohyblivému ovládacímu prvku může uživatel pohybovat na základě prstového vstupu shromážděného pomocí prstového zařízení nebo lze vybrat zobrazenou možnost nabídky,“ uvádí patent. “V některých uspořádáních může uživatel interagovat s objekty reálného světa, zatímco počítačově generovaný obsah je překryt přes některé nebo všechny objekty.”

„Otáčení objektu reálného světa a další interakce s objektem reálného světa,“ pokračuje, „a virtuální obsah překrývající objekt reálného světa lze použít jako vstup pro řízení provozu systému smíšené reality nebo jiného. elektronické vybavení.”

Zatímco ve druhém uděleném patentu, „Deployment systems for computer system finger devices“, Apple předpokládá, že existuje něco jako chytrý prsten. Poté se podívá na to, jak by prsten komunikoval s AR nebo jiným systémem.

“Obvody senzoru mohou zahrnovat tenzometr, akcelerometr a/nebo jiné obvody senzoru pro detekci vstupu prstu, když se kryt pohybuje prstem,” říká. “Obvody bezdrátové komunikace lze použít k napájení prstového vstupu do jiných zařízení v systému, jako je zařízení namontované na hlavě.”

Apple zkoumá, jak bychom používali chytré prsteny, a dokonce i to, co bychom dělali, když bychom je nepoužívali. A také jak bychom mohli nabíjet prsteny.

“Pouzdro prstového zařízení může mít kloubové struktury, které umožňují, aby se části pouzdra vzájemně skládaly,” pokračuje. “Magnety nebo jiné bistabilní struktury mohou být použity k zajištění skládacího pouzdra se skládací bistabilitou.”

„K uložení prstového zařízení lze použít základnu,“ říká patent. “Základna může mít bezdrátové napájecí obvody pro bezdrátové nabíjení prstového zařízení.”

Apple skutečně popisuje jakési nabíjecí pouzdro podobné AirPods pro chytrý prsten, ale v tomto druhém uděleném patentu jde ještě dále. Jde o to, jak by si uživatel takový prsten nasadil.

“V některých konfiguracích může mít základna struktury pro nasazení, které pomáhají umístit prstové zařízení na prst uživatele pro použití a které pomáhají odebrat prstové zařízení pro uložení,” říká. “Podpůrné struktury prstových zařízení mohou tvořit samostatný dok, mohou tvořit kryt, mohou tvořit součást nositelného elektronického zařízení a/nebo mohou tvořit jiné základní struktury.”

Apple každý rok podává stovky patentových přihlášek a mnoho jich také dostane. Nedá se předpokládat, že nějaký konkrétní určitě povede k nějakému produktu. Apple však tento chytrý prsten nezkoumá jen koncepčně, ale nyní také zjišťuje příslušenství.

Předchozí článek

Apple by mohl nahradit CAPTCHA pomocí soukromých přístupových tokenů

Následující článek

Apple pracuje na ohebném displeji iPhonu, aby byl odolnější vůči poškození

Související články