Nahoru

Návod: jak ignorovat připojenou Wi-Fi síť v iOS

iOS zařízení si po připojení na Wi-Fi pamatují všechny detaily, údaje a její připojení. Jak to udělat, aby je iPhone, iPad nebo iPod Touch zapomněli?

Je to velice jednoduchý postup. Můžete ho použít, pokud se třeba připojíte k nějaké Wi-Fi omylem, nebo na určité síti nechcete být připojeni a iPhone se stále připojuje. Dělá se to v Nastavení „ignorací Wi-Fi“. Pokud jednou ignorujete Wi-Fi síť, iOS zařízení se k ní už nebude automaticky připojovat. Pouze, pokud to znovu povolíte = připojíte se znovu k Wi-Fi.

Abyste mohli ignorovat nějakou Wi-Fi síť, musíte být v jejím dosahu – musí být vidět v seznamu Wi-Fi sítí.

Pokud jste v dosahu, spusťte si Nastavení (Settings) a klikněte na nastavení Wi-Fi.

Dostanete se do seznamu Wi-Fi sití vyhledaných vaším iOS zařízením. Najděte si v seznamu síť, kterou budete chtít ignorovat a klikněte na modrou šipku vedle ukazatele síly signálu.
Dostanete se do detailů o zvolené Wi-Fi síti a zde budete mít hned nahoře volbu „Ignorovat tuto síť“ („Forget this Network“).

Vaše iOS zařízení bude poté ignorovat tuto síť, nebude mít o ní uloženy údaje s heslem a už se k ní nebude automaticky připojovat. Samozřejmě vám tuto síť nezablokuje úplně. Pro opětovné připojení stačí znovu ve Wi-Fi nastavení síť najít a připojit se k ní. Pokud bude požadovat heslo, budete ho muset samozřejmě zadat.